Liečba v škole Wujiquan

Dosť ľudí sa ma pýta na liečbu bylinami, v škole Wujiquan máme ako súčasť štúdia aj bylinné recepty, avšak väčšinou zamerané na podporu liečby mechanických zranení, ktoré môžu nastať pri párových cvičeniach. Veľa z týchto receptov je závislých na čínskych bylinách, ktoré sa u nás ťažko zháňajú.

Čo sa týka liečby chorôb bylinami, na to sa Wujiquan nešpecializuje. Wujiquan je jedným z piatich taoistických systémov, ktoré sa v minulosti udržovali len v úzkom okruhu ľudí. Hneď za Wujiquanom je systém Dandingmen, ktorý sa špecializuje práve na byliny.

Wujiquan má spôsoby ako telo ozdraviť vlastnými silami a to hlavne tzv. neigong - vnútornú prácu. Pri pravidelnom a dlhodobom cvičení neigongu, dochádza k premene tela a to ako vnútornej, tak aj vonkajšej, prečistia a vyladia sa vnútorné orgány a tým sa dosahuje rovnováha yinu a yangu, čo je vlastne rovnováha medzi plnými orgánmi (yin) a prázdnymi orgánmi (yang).

Táto premena tela je dlhodobá práca, ktorá vyžaduje odhodlanosť a úsilie. Veľa ľudí sa začne o svoje zdravie zaujímať až keď u nich nastane problém, vtedy má človek tendenciu hľadať, čo najrýchlejšie riešenie a až keď zlyhá všetko ostatné začnú sa poohliadať po niečom inom. Niekedy sa pomôcť dá niekedy nie.

Prevencia je základ, treba liečiť chorobu ešte kým nevznikla. Treba zobrať zodpovednosť za svoje zdravie do svojich vlastných rúk, treba spoznať svoje vlastné telo, naučiť sa mu rozumieť, pracovať s ním a pretvoriť si ho.