Introduction to Wujiquan

Wujiquan logo

Wujiquan

Wujiquan (Škola Najvyššej Jednoty) je prastaré taoistické umenie zušľachťovania života, budovania a posilňovania tela a sebaobrany, vychádzajúce z vedomého pozorovania toho, čo sa deje vnútri aj mimo tela. Vylaďuje telo, ducha aj dušu.

Škola je postavená na pricípoch rovnováhy Yin Yang a vzťahov 5 živlov (kov, voda, drevo, oheň, zem). Dych je pojítkom spájajúcim telo, myseľ a ducha.

Wujiquan je prvým z piatich taoistických systémov, ktoré boli v minulosti vyučované len vrámci chrámu alebo rodiny. Podľa pokračovateľa 6.generácie Wujiquan rodiny Wu pána Wu Zhenshi, sa tento systém v jeho rodine odovzdával v jednej generácie vždy len jednému mužskému potomkovi. Až majster Wu Zhenshi sprístupnil tento štýl pre verejnosť, jedným z dôvodov bola snaha o zachovanie tohto unikátneho štýlu pre ďalšie generacie.

Osou Wujiquanu je neigong (vnútorné cvičenie), formy a tuishou(zápasenie.

Wujiquan obsahuje množstvo cvičení na posilnenie a udržanie zdravia, ako napr. 6 liečivých zvukov, 8 kusov brokátu, Čchi kung 5 zvierat, 32 pohybov na vyživnie, života a iné. V našom systéme je taktiež množstvo foriem od ako forma Panter, Jedno pohybová kruhová dlaň, Dlaň 8 trigramov, Forma Hunyuan, a ďalšie. Súčasťou výcviku sú aj cvičenia so zbraňami, menovite so šabľou, mečom a krátkou palicou.

Pohyby pri cvičení napodobňujú pohyby zvierat, rôzne prírodné úkazy a pohyby pri poľnohospodárskych prácach.

Wujiquan je skvelým spôsobom na pestovanie zdravia, dosiahnutie rovnováhy yinu a yangu v tele a tým následne aj dlhovekosti, pravidelným cvičením je možné vybudovať a posilniť telo a v neposlednom rade je to aj spôsob sebaobrany. Človek prostredníctvom cvičenia spoznáva sám seba, premieňa a zušľachťuje sa, stáva sa zdravším, silnejším, vyrovnanejším a radostnejším.

Master Yu and Grandmaster Wu

Wu Zhenshi

Veľmajster Wu sa narodil v roku 1932 v SV Číne. Keď mal 11 rokov, jeho otec ho začal učiť Wujiquan, ktorý sa v ich rodine odovzdával vždy len jednému mužskému potomkovi v každej generácii. Veľmajster Wu je pokračovateľom a držiteľom brány 6. generácie Wujiquanu. Od roku 1993, kedy Veľmajster Wu odišiel na dôchodok, postupne sprístupnil Wujiquan širokej verejnosti. Dôvodom bola snaha o zachovanie tohto kultúrneho dedičstva pre budúde generácie a želanie, aby si čo najviac ľudí prostredníctvom cvičenia upevnilo telesné a duševné zdravie.

Master Yu Qingdi

Yu Qingdi

Majster Yu sa narodil v roku 1959, v meste Dalian ČĽR. Osobný žiak veľmajstra Wu Zhenshi a pokračovateľ 7. generácie umenia Wujiquan. Člen Čínskej asociácie wushu a držiteľ 6. Stupňa(duanu/dnu) bojových umení, tréner a rozhodca čínskych bojových umení 1. triedy. Majster Yu v súčasnosti pôsobí ako hlavný poradca Medzinárodnej asociácie Fumin Wujiquan, ktorá má členov z mnohých krajín sveta. Majster Yu sa v meste Dalian v Číne sa venuje vyučovaniu bojového umenia Wujiquan.

Marián Laššák

Profile photo of Marián Laššák

Lektor: Marián Laššák

Bojovým umeniam sa venuje od 10 rokov, začínal s japonským karate, neskôr vietnamským nhat nam. V roku 2003 sa začal venovať čínskym štýlom shaoiln, pigua, tongbei. V roku 2005 začal študovať odbor Čínsky jazyk na Karlovej Univerzite v Prahe, v roku 2007 získal štipendium na 5 ročné štúdium na Liaoningskej Pedagogickej Univerzite v Číne, kde spoznal majstra Yu Qingdi a stal sa jeho rodinným žiakom a pokračovateľom ôsmej generácie školy Wujiquan. V Číne prežil viac ako 10 rokov. Väčšinu času venoval štúdiu a výučbe čínskeho jazyka, kultúry, filozofie, bojových umení a zdravotných cvičení a taktiež rozvoju Slovensko-Čínskych kultúrnych vzťahov.

V roku 2012 sa Marián, ako člen Slovenského reprezentačného oddielu, zúčastnil Majstrovstiev sveta v tradičných čínskych bojových umeniach v Číne a pre Slovensko získal bronzovú medailu.

V roku 2016 založil a viedol školu Kungfu a Qigongu (Čchi kungu) v Pekingu kde vyučoval žiakov z vyše 10 krajín celého sveta. Ako cudzincovi sa mu dostalo zvláštnej cti, keď bol prizvaný vyučovať bojové a zdravotné umenia v taoistickom kláštore Biely Oblak v Pekingu, ktorý je sídlom celočínskej Taoistickej asociácie a Taoistickej Univerzity. Od roku 2019 vyučuje čínske bojové umenia, zdravotné cvičenia a čínsky jazyk v Brezne.

Okrem výuky sa Marián venuje aj poradenstvu v oblasti konštitučnej životosprávy založenej na systéme Nebeských kmeňov a Pozemských vetiev, ktroré reprezentujú rozloženie 5 živlov v konštitúcii človeka v čase jeho narodenia a ktoré okrem iného predurčujú aj naše zdravotné predispozície.

Marián je držiteľom 6. majstrovského stupňa (duanu/danu) čínskych bojových umení pod Čínskou Wushu Asociáciou (čínska asociácia bojových umení). Je predsedom Medzinárodnej asociácie Fumin Wujiquan.

Kontakt: marianlassak(zavináč).gmail.com

Official Wujiquan Wechat QR Code