6 Liečivých Zvukov

六字诀 (Liùzìjué)

P.č. Orgán Zvuk Záporná emócia Kladná emócia Živel Farba/Svetlo Názov pohybu
1 Pľúca Šia (吓) depresia, smútok, žiaľ odvaha, spravodlivosť, voľnosť
Kov Žiarivá biela Otvorenie dverí
2 Obličky Čchuei (吹) strach, stres, nervozita jemnosť, pokoj, neha Voda Žiarivá čierna/tmavo modrá Lievik
3 Pečeň Šü (嘘) hnev, zlosť, zúrivosť, závisť, žiarlivosť, tvrdohlavosť, odpor láskavosť, dobroprajnosť, štedrosť, radostivosť, rozhodnosť Drevo Žiarivá zelená Zrkadlá pred oči
4 Srdce Kch (呵) nenávisť, netrpezlivosť, pýcha, mánia, krutosť láska, súcit, radosť, šťastie, pokora, úcta, vďačnosť Oheň Žiarivá červená Modliace sa ruky
5 Slezina Chu (呼) obavy, starosti, trápenie, sebaľútosť, hanba, pocit menejcennosti otvorenosť, poctivosť, viera v dobrý priebeh osudu Zem Žiarivá žltá Strieška
6 Trojitý ohrievač (dutiny) Sz (呬) - - - - Oboma rukami vytláčať nebesá a hladiť trojitý žiarič